Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ?

Санал өгсөн
22
Анхны Санал
2014 оны 10-р сарын 08, Лхагва гариг, 17:46
Сүүлийн Санал
2018 оны 11-р сарын 29, Пүрэв гариг, 15:37

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ?

Үзсэн Хувь Дүрслэл
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээнд
14 63.6%
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээнд
4 18.2%
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээнд
4 18.2%

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм