Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ?

Санал өгсөн
20
Анхны Санал
2014 оны 10-р сарын 08, Лхагва гариг, 17:46
Сүүлийн Санал
2018 оны 7-р сарын 06, Баасан гариг, 15:13

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ?

Үзсэн Хувь Дүрслэл
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээнд
13 65%
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээнд
4 20%
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээнд
3 15%

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм