Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ?

Санал өгсөн
23
Анхны Санал
2014 оны 10-р сарын 08, Лхагва гариг, 17:46
Сүүлийн Санал
2019 оны 1-р сарын 18, Баасан гариг, 12:02

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ?

Үзсэн Хувь Дүрслэл
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээнд
14 60.9%
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээнд
5 21.7%
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээнд
4 17.4%
Хайх