НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

Орхон аймгийн ЗДТГ Ачит Ихт ХХК – тай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд  2020 оны 01 сарын 24 – ний өдөр  Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Орхон аймгийн Татварын хэлтэс, Орхон аймгийн Газрын харилцаа , барилга, хот зэрэг байгуулалтын газар байгууллагуудтай хамтран тус компаний ажилтан, албан хаагчдад Улсын бүртгэлийн байгууллагад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжуудын талаар мэдээлэл хийж сонирхсон асуултад хариулж зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, гарын авлага материал тараан үйлчиллээ.

Хайх