Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу намрын бүх нийтээр мод тарих өдөр

2019.10.12 өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу намрын бүх нийтээр мод тарих өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон Бүрэнбүст уулын энгэр “Ёс заншлын өргөө”-ний орчимд 10 ширхэг чацарганы суулгац тарьлаа.

Хайх