Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцлоо

2019 оны 08 сарын 07-ны өдөр Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс Баянбулаг багийн ажлын албанаас санаачилсан төрийн байгууллагуудтай хамтарсан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”- т оролцож Баянбулаг багын иргэдэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.

Хайх