Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа.

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2019 оны 06 сарын 28нд Говил багт "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгууллаа. Тус өдөрлөг нь "Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр" болон Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2019 оны сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хийгдсэн болно.


Хайх