2019.05.01-нд Орхон аймгийн Орхон Аймгийн Улсын Бүртгэлийн хэлтэс Орхон аймгийн төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцлож нийт 154 иргэнд зөвлөгөө өгөн ажиллаа.

Хайх