Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги

2019,04,12-нд Статистикийн хэлтэстэй хамтран гамшгаас хамгаалах Иргэний бүртгэл мэдээлэл, Статистик судалгааны мэргэжлийн анги байгуулан Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 200 дугаар захирамжийн д

агуу гамшгийн үеийн бэлэн байдлын үзлэгт шалгуулаа.


Хайх