Өв эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Мэдүүлэг гаргах

2.Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ / нотариатчоос олгох/

3.Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ / эх хувь/

4.Үйлчилгээний хураамж  /Төрийн банкны  130000070615 дансанд 20000 төгрөг /

 

Хайх