Лавлагаа авах

-Регистрийн дугаар тодорхой байх 
-Төлбөр тушаасан баримт 

Төрийн банкны  данс:  130000070584
  • Иргэний цахим үнэмлэхний лавлагаа 5000 төгрөг
  • Иргэний бусад бүх төрлийн лавлагаа 1000 төгрөг
Хайх