Гадаад паспорт

16наснаас дээш насны иргэн:10 жил

1.Иргэний  үнэмлэх /хугацаа нь дуусаагүй хүчинтэй байх/

2.Цээж зураг 5% /сүүлийн 6 сарын дотор дотор авхуулсан, 3.5-4.5 хэмжээтэй, цагаан фонтой, чих, дух ил гарсан зургийн 90% нь толгойн хэмжээтэй байх/

3.Иргэн өөрийн биеэр ирнэ.

Хүүхэд: 5 жил

1.төрсний гэрчилгээ,эцэг/эх/-ийн иргэний үнэмлэхний хуулбар 2хувь

2.Цээж зураг 5% /сүүлийн 6 сарын дотор дотор авхуулсан, 3.5-4.5 хэмжээтэй, цагаан фонтой, чих, дух ил гарсан зургийн 90% нь толгойн хэмжээтэй байх/ 5 хувь зураг

  •      Төрийн сан 100210000941 тоот дансанд-5000₮
  •      Голомт банк 1401001081 тоот дансанд-12500₮
  •      Голомт банк 1401001218 тоот дансанд-15000₮


 


Хайх