Нас барсны бүртгэл

ИРГЭН ТАНЫ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

Дараах бичиг баримтаас аль тохирохыг бүрдүүлж,аймаг нийслэлд 3,сум Дипломат төлөөлөгчийн газарт 7 хоногийн дотор бүртгүүлнэ:

1.     Иргэний нас барсан тухай эмнэлэгийн магадлагаа АМ-7 мяагт \нас барсан иргэний иргэний үнэмлэх\

2.    Иргэнийг нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр \нас барсан иргэний иргэний үнэмлэх\

3.    Нас барсан тухай шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт \нас барсан иргэний иргэний үнэмлэх\

4.    Гамшгийн улмаас хүний амь нас эрсэдсэн бол Засгийн газраас байгуулсан онцгой комиссын шийдвэр \нас барсан иргэний иргэний үнэмлэх\

Хайх