Эцэг, эх тогтоосны бүртгэл

ИРГЭН ТАНЫ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ


1. Эцэг, эхийн тус тусдаа гаргасан өргөдөл\

/ ямар учраас эцэг тогтоолгох шалтгаантай болсоныг мөн төрсөн эцэг нь мөн болохоо  тодорхой бичнэ/ нотариатаар батлуулна\

2. Эцэг, эхийниргэний үнэмлэх

3. Хүүхийн төрсний гэрчилгээ,иргэний үнэмлэх

4. Төрсний гэрчилгээний лавлагаа

5. Эцэг эхийн хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол эцэг/эх/ тогтоолгох тухай өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

6. Үйлчилгээний  хураамж Төрийн банкны 130000070592дансанд - 2500, 5000 төгрөг тушаана.
Хайх