АТГ-ЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ОЮУНЫ ӨМЧ,УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигатайтэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тус газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний биелэлттэй газар дээр нь танилцах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, иргэдээс ирсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх зорилгоор Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 2018 оны 03 сарын 13-наас 03 сарын 16-ны хооронд Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газарт ажиллаж байна.

        Иргэд Оюуны өмч Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, албан тушаалтантай холбоотой гомдол, мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газрын 1800-1969 дугаартай утас болон www.iaac.mn вэб сайт, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it цахим хаягаар ирүүлэх боломжтой. 

Хайх