Та бүхэнд сонгуультай холбоотой иргэдийн түгээмэл асуудаг асуулт, хариултыг хүргэж байна. Хүлээн авна уу. 

1.Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ?

           Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ дараах байдлаар мэдэх боломжтой

           А.     www.burtgel.gov.mn цахим хуудсанд хандаж, регистрийн дугаараар хайлт хийж, өөрийн мэдээллээ шалгаж болно

           Б.    Сонгогч байнга оршин суугаа газрынхаа сонгуулийн хэсгийн санал авах байранд очиж, сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн мэдээлэлтэй танилцах боломжтой

2.Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй эсхүл буруу бүртгүүлсэн тохиолдолд гомдлоо  хаана хэзээ гаргах вэ?

Сонгуулийн тухай хуулийн 64.1 дэх хэсэгт зааснаар сонгогч өөрийн болон өөрийн гэр бүлийн аль нэг гишүүний нэр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн бол гомдол гаргаж болно. Гэхдээ гомдлыг  санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө гаргах ёстой байдаг. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой гомдлыг хүлээн авах хуулийн хугацаа нь 2017 оны 6 дугаар сарын 11-ны өдрийн 24.00 цагаар тасалбар болгоно.

3.    Би Сонгино-Хайрхан дүүргийн 12 дугаар хороонд байнга оршин суудаг боловч санал авах өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд томилолтоор ажиллах юм. Иймээс Ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа  яаж өгөх вэ?

Сонгуулийн тухай хуулинд зааснаар сонгогч өөрийн байнга оршин суугаа газрынхаа харьяа хэсэгт санал өгнө.

Харин Сонгогч шилжих бол санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө энэ тухай хүсэлтээ өөрийн байнга оршин суугаа газрын харьяа санал авах байранд бичгээр хүсэлт гаргаж, сонгогч шилжих хуудсыг авч, шилжин очсон газрынхаа санал авах байранд санал авах өдрөөс арваас доошгүй хоногийн өмнө бүртгүүлнэ.

Иймээс   сонгогч шилжих хүсэлтийг хүлээн авах хуулийн  хугацаа  2017 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 24.00 цагаар,  шилжих ирэх хүсэлтийг хүлээн авах  хуулийн хугацаа  2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 24.00 цагаар  тус тус тасалбар болох тул сонгогч дурдсан хугацаанаас өмнө санал авах байранд хандах ёстой юм.  Аймаг, нийслэл дотор сонгогч шилжихийг хориглодог.

          4.Саяхан би танай байгууллагын цахим хуудсанд хандаж, сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн мэдээлэлтэй танилцсан. Гэтэл намайг  “Гадаадад 60 хоногоос дээш хугацаагаар зорчсон” гэдэг үндэслэлээр түр хассан байна. Би 3 сарын өмнө гадагшаа яваад хэд хоногийн өмнө эх орондоо ирсэн. Одоо би саналаа яаж өгөх вэ?

            Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад “Түр хасав” гэсэн нэмэлт тэмдэглэгээ хийлгэсэн иргэний сонгогчдын нэрийн жагсаалтад нэмэлт тэмдэглэгээ хийлгэсэн шалтгаан нь арилсан тохиолдолд санал авах өдрөөс өмнө болон санал авах өдөр тухайн сонгогчийн өөрийнх нь хүсэлт, үндэсний гадаад паспорт, холбогдох бусад нотлох баримтыг үндэслэн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь зохих тэмдэглэгээг хүчингүй болгон тухайн сонгогчийн бүртгэлийг сэргээдэг. Иймээс сонгогч та хэдийд ч сонгогчийн бүртгэлээ сэргээхээр санал авах байранд хандаж болно.

5. Би  БНСУ-д саналаа өгөхөөр тус улсад суугаа Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт бүртгүүлсэн. Гэтэл би  хэд хоногийн өмнө хувийн шалтгаанаар эх орондоо ирсэн. Иймээс би өөрийн байнга оршин суух газар болох Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны сонгуулийн хэсэгт саналаа өгөхийг хүсч байна.  Миний хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжтой юу?

Сонгуулийн хуулийн 62.7 дахь хэсэг “Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага гадаад улсад саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн сонгогчдын нэрийг Монгол Улсад бүртгэгдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасалт хийнэ” гэж заасан. Иймд тухайн сонгогч нэгэнт  Монгол Улсад бүртгэгдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасагдсан тул  саналаа өгөх боломжгүй.
Хайх