Малчдад туслах сайн үйлсийн аянд нэгдлээ

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс "Малчдад туслах сайн үйлсийн аян"-д нэгдэж, 2017.01.17-нд Онцгой байдлын газарт тусламжийн зүйлсээ хүлээлгэн өглөө

Хайх