Сургалт

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олонд "Оюуны тулах цэг" ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Ү.Амарбат "Авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвийн хүрээнд "Шударга хүний долоон дадал" сэдвээр илтгэл тавилаа.


 
Хайх