Сургалт

Орхон аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Түмэннаст Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олонд "Захиргааны хариуцлагын тухай" хуулиар сургалт явуулав


Хайх