ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ


Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг

Эх орон, ард түмнийхээ төлөө эрдэм чадлаа зориулж,

төрийн хууль, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж

албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэхээ тангараглая.

Тангарагаа няцвал хуулийн хариуцлага хүлээнэХайх