2016 оны 5-р сарын 06, Баасан гариг, 16:20

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.02-05.06-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 38-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 47 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2016 оны 4-р сарын 23, Бямба гариг, 08:27

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.04.18-04.22-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 43-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 54 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 3-р сарын 29, Мягмар гариг, 11:12

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.03.21-03.25-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 53-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 24 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 3-р сарын 29, Мягмар гариг, 11:10

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.03.14-03.18-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 28-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 69 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 3-р сарын 29, Мягмар гариг, 11:10

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.03.14-03.18-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 28-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 69 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 21-с 19
Хайх