2016 оны 8-р сарын 30, Мягмар гариг, 17:15

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.08.22-08.26-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 66-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 43 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2016 оны 6-р сарын 10, Баасан гариг, 17:51

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.06.06-06.10-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 378 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 6-р сарын 03, Баасан гариг, 16:44

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.23-05.27-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 340 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 58

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 5-р сарын 20, Баасан гариг, 17:46

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.16-05.20-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 105-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 80 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 5-р сарын 13, Баасан гариг, 17:30

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.09-05.13-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 80-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 61 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 21-с 18
Хайх