2016 оны 9-р сарын 16, Баасан гариг, 17:53

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.09.12-09.16-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 68-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 31 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2016 оны 9-р сарын 16, Баасан гариг, 17:45

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.09.05-09.09-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 57-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 92 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 9-р сарын 02, Баасан гариг, 17:25

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.08.29-09.02-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 72-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 75 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 8-р сарын 30, Мягмар гариг, 17:15

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.08.22-08.26-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 66-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 43 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 6-р сарын 10, Баасан гариг, 17:51

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.06.06-06.10-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 378 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 19-с 16
Хайх