2016 оны 6-р сарын 10, Баасан гариг, 17:51

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.06.06-06.10-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 378 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Дэлгэрэнгүй...

 

2016 оны 6-р сарын 03, Баасан гариг, 16:44

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.23-05.27-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 340 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 58

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 5-р сарын 20, Баасан гариг, 17:46

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.16-05.20-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 105-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 80 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 5-р сарын 13, Баасан гариг, 17:30

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.09-05.13-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 80-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 61 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 5-р сарын 06, Баасан гариг, 16:20

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.05.02-05.06-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 38-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 47 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 16-с 14

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм