2016 оны 2-р сарын 26, Баасан гариг, 17:41

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.02.15-02.19-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 39-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 21 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2016 оны 2-р сарын 12, Баасан гариг, 10:09

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.02.01-02.05-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 48-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 19 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 2-р сарын 12, Баасан гариг, 10:06

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 1 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 163-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 108 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 1-р сарын 22, Баасан гариг, 17:45

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.01.18-01.22-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 55-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 24 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 14-с 14

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм