2017 оны 5-р сарын 13, Бямба гариг, 17:18

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.05.08-05.12-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 54-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 96 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2017 оны 5-р сарын 08, Даваа гариг, 09:09

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.05.01-05.05-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 56-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 61 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

7 хоногийн мэдээ

2017 оны 4-р сарын 28, Баасан гариг, 17:19

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.04.24-04.28-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 43-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 65 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 4-р сарын 28, Баасан гариг, 17:17

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.04.17-04.21-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 558 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 4-р сарын 17, Даваа гариг, 09:06

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.04.10-04.14-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 89-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 82 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 22-с 13
Хайх