2017 оны 3-р сарын 31, Баасан гариг, 16:18

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.27-03.31-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 65-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 77 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2017 оны 3-р сарын 24, Баасан гариг, 17:39

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.20-03.24-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 63-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 72 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 3-р сарын 17, Баасан гариг, 18:50

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.13-03.17-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 65-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 78 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг, 17:05

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.06-03.10-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 57-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 48 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 3-р сарын 03, Баасан гариг, 18:46

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЭХНИЙ 2 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 584-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 549 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 21-с 13
Хайх