2016 оны 10-р сарын 10, Даваа гариг, 09:03

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.10.03-10.07-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 221 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Дэлгэрэнгүй...

 

2016 оны 9-р сарын 28, Лхагва гариг, 12:12

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.09.19-09.23-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 257 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 9-р сарын 16, Баасан гариг, 17:53

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.09.12-09.16-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 68-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 31 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 9-р сарын 16, Баасан гариг, 17:45

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.09.05-09.09-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 57-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 92 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2016 оны 9-р сарын 02, Баасан гариг, 17:25

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.08.29-09.02-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 72-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 75 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 16-с 12

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм