2017 оны 3-р сарын 17, Баасан гариг, 18:50

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.13-03.17-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 65-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 78 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг, 17:05

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.06-03.10-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 57-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 48 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 3-р сарын 03, Баасан гариг, 18:46

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЭХНИЙ 2 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 584-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 549 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг түр хугацаанд зогсоолоо.

2017 оны 3-р сарын 03, Баасан гариг, 16:43

Эрүүл мэндийн тусламж авах зайлшгүй шаардлага болон Улаанбаатар хотод орон сууц худалдан авснаас бусад тохиолдолд аймаг, орон нутгаас Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд түр зогсоолоо.

 
 

2017 оны 2-р сарын 17, Баасан гариг, 15:02

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.02.13-02.17-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 69-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 40 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 19-с 12
Хайх