2017 оны 4-р сарын 28, Баасан гариг, 17:17

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.04.17-04.21-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 558 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Дэлгэрэнгүй...

 

2017 оны 4-р сарын 17, Даваа гариг, 09:06

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.04.10-04.14-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 89-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 82 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 4-р сарын 07, Баасан гариг, 15:51

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.04.03-04.07-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 65-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 60 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 3-р сарын 31, Баасан гариг, 16:18

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.27-03.31-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 65-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 77 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 3-р сарын 24, Баасан гариг, 17:39

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.03.20-03.24-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 63-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 72 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 19-с 11
Хайх