7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2020.09.21 - 2020.09.25

Monday, 28 September 2020 09:58


 

ИРГЭД СОНГОГЧДЫН АНХААРАЛД

Thursday, 24 September 2020 14:47

АНСДИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1-т зааснаар "Сонгогч сонгогчийн нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн гэр бүлийн гишүүний мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй бөгөөд сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй, эсхүл буруу бүртгэгдсэн бол гомдлоо итгэмжлэгдсэн ажилтан, эсхүл улсын бүртгэлийн байгууллагад санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө бичгээр гаргана."


 
 

АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Wednesday, 23 September 2020 09:34


 
 

ИРГЭД СОНГОГЧДЫН АНХААРАЛД

Tuesday, 22 September 2020 12:12


 
 

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2020.07.27 - 2020.07.31

Monday, 03 August 2020 09:28


 
 

Page 2 of 30
Хайх