Говил багт зохион байгуулагдсан Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Tuesday, 02 July 2019 17:41

Говил багт зохион байгуулагдсан "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийн үеэр Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон 2018 оны хяналт шинжилгээ үнэлгээгээр тэргүүн байрт шалгарсан шагналын мөнгөнөөс тус багийн өрх толгойлсон зорилтот бүлгийн 1 өрхөд хүнсний болон хүүхдийн хичээлийн хэрэгсэл, хувцас, мөнгөн тусламж зэргийг бэлэглэн сайн үйлсийн аянд нэгдлээ.

Read more...

 

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа.

Tuesday, 02 July 2019 17:26

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2019 оны 06 сарын 28нд Говил багт "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгууллаа. Тус өдөрлөг нь "Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр" болон Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2019 оны сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хийгдсэн болно.


Read more...

 
 

Тус хэлтэс нь, Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны байгууллагуудын 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгээр тэргүүн байр эзэллээ. Ажил үйлсээрээ аймагтаа тэргүүлсэн хамт олондоо цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хү

Wednesday, 05 June 2019 12:42

Read more...

 
 

2019оны 05 сард “Бодьшид” НҮТББ-тай хамтран ажиллаж Харилцаа ба хандлага, Гэр бүлд эерэг зан чанарыг төлөвшүүлэх нь сэдэвт сургалтанд хамт олноороо бүрэн хамрагдлаа.

Wednesday, 29 May 2019 11:47

Read more...

 
 

2019.05.11-нд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон МОД ТАРИХ АРГА ХЭМЖЭЭНД оролцлоо. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2010 онд мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай зарлиг гаргаснаар уг арга хэмжээ аймгийн хэмжээнд өнөөдөр зохион байгуулагдлаа

Wednesday, 29 May 2019 11:39


Read more...

 
 

Page 10 of 28
Хайх