Авлигатай тэмцэх газраас гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 110 дугаарын утсыг ажиллуулж эхэллээ.

Monday, 18 November 2019 10:25

Авлигатай тэмцэх газраас гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 110 дугаарын утсыг ажиллуулж эхэллээ. Энэ утсаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, холбогдох зөрчил гаргасан албан байгууллага, албан тушаалтныг шалгах юм.

110 дугаарын утсаар албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, чирэгдэл, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, авлигын гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 цагийн хооронд үнэ төлбөргүй хүлээн авна.

 

Зөрчлийн тухай хуулиас

Friday, 08 November 2019 18:43

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АНХААРАЛД

Read more...

 
 

Зөрчлийн тухай хуулиас

Thursday, 07 November 2019 16:36

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АНХААРАЛД

Read more...

 
 

Зөрчлийн тухай хуулиас

Wednesday, 06 November 2019 18:54

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АНХААРАЛД

Read more...

 
 

Олон нийтийн ажил

Tuesday, 22 October 2019 11:32

2019 оны 10-р сарын 22-ны өдөр байгууллагын хамт олон ойр орчим дахь 50 метр газрын цасыг цэвэрлэлээ.

Read more...

 
 

Page 10 of 30
Хайх