2018.03.19-2018.03.23-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 3-р сарын 26, Даваа гариг, 10:43

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 70 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  109 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 31 насанд хүрсэн иргэн, 20 хүүхэд, шилжин явсан 17 насанд хүрсэн иргэн, 8 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

 

АТГ-ЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ОЮУНЫ ӨМЧ,УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2018 оны 3-р сарын 14, Лхагва гариг, 09:24

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигатайтэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тус газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний биелэлттэй газар дээр нь танилцах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, иргэдээс ирсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх зорилгоор Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 2018 оны 03 сарын 13-наас 03 сарын 16-ны хооронд Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газарт ажиллаж байна.

        Иргэд Оюуны өмч Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, албан тушаалтантай холбоотой гомдол, мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газрын 1800-1969 дугаартай утас болон www.iaac.mn вэб сайт, Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. цахим хаягаар ирүүлэх боломжтой. 

Дэлгэрэнгүй...

 
 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.02.05-2018.02.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 2-р сарын 12, Даваа гариг, 09:56

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 65 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01-САРД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 1-р сарын 29, Даваа гариг, 10:05

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 440 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  1404 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 174 насанд хүрсэн иргэн, 96 хүүхэд, шилжин явсан 104 насанд хүрсэн иргэн, 62 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01.15-2018.01.19-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 1-р сарын 22, Даваа гариг, 10:36

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 169 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  169 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 70 насанд хүрсэн иргэн, 36 хүүхэд, шилжин явсан 33 насанд хүрсэн иргэн, 13 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 22-с 9
Хайх