2017 оны 11-р сарын 03, Баасан гариг, 18:19

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.10.30-11.03-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 50-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 64 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

2017 оны 10-р сарын 30, Даваа гариг, 17:11

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.10.23-10.27-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 43-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 43 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 10-р сарын 23, Даваа гариг, 16:09

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.10.16-10.20-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 42-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 40 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 10-р сарын 16, Даваа гариг, 14:29

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.10.09-10.13-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 62-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 52 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 10-р сарын 16, Даваа гариг, 14:28

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.10.02-10.06-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 34-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 52 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 21-с 9
Хайх