ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.02.05-2018.02.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 2-р сарын 12, Даваа гариг, 09:56

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 65 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01-САРД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 1-р сарын 29, Даваа гариг, 10:05

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 440 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  1404 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 174 насанд хүрсэн иргэн, 96 хүүхэд, шилжин явсан 104 насанд хүрсэн иргэн, 62 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01.15-2018.01.19-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 1-р сарын 22, Даваа гариг, 10:36

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 169 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  169 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 70 насанд хүрсэн иргэн, 36 хүүхэд, шилжин явсан 33 насанд хүрсэн иргэн, 13 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

ОРХОН АЙМАГТ БҮРТГЭЛТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД: ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ТАЙЛАНГАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

2018 оны 1-р сарын 18, Пүрэв гариг, 10:15

Дэлгэрэнгүй...

 
 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01.08-01.12-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 1-р сарын 15, Даваа гариг, 11:07

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 125 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 19-с 6
Хайх