ИРГЭНД ОЙР БҮРТГЭЛИЙН-ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Monday, 16 March 2020 22:00


 

ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛ - ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Monday, 16 March 2020 16:42

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын жагсаалт /Ирэхдээ иргэний үнэмлэхээ эх хувиар авчрахыг анхаарна уу./ EBARIMT-аар төлбөрөө төлөх боломжтой.

Read more...

 
 

Өнөөдрөөс эхлэн 04 сарын 01-ний өдөр хүртэл манай хэлтэс 08-14 цагийн хооронд ажиллах болсныг мэдэгдэж байна.

Monday, 16 March 2020 11:56


 
 

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2020.03.09 - 2020.03.13

Monday, 16 March 2020 10:24


 
 

ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛ - ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Monday, 16 March 2020 00:29

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын жагсаалт /Ирэхдээ иргэний үнэмлэхээ эх хувиар авчрахыг анхаарна уу./ EBARIMT-аар төлбөрөө төлөх боломжтой.

Read more...

 
 

Page 6 of 29
Хайх