Friday, 12 February 2016 10:09

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.02.01-02.05-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 48-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 19 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 

Friday, 22 January 2016 17:45

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.01.18-01.22-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 55-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 24 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Page 30 of 30
Хайх