Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг түр хугацаанд зогсоолоо.

Friday, 03 March 2017 16:43

Эрүүл мэндийн тусламж авах зайлшгүй шаардлага болон Улаанбаатар хотод орон сууц худалдан авснаас бусад тохиолдолд аймаг, орон нутгаас Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд түр зогсоолоо.

 

Friday, 17 February 2017 15:02

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.02.13-02.17-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 69-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 40 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Friday, 10 February 2017 15:36

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.02.06-02.10-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 69-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 76 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгууллаа

Monday, 30 January 2017 10:02

        Тус хэлтсээс 2017 оны 01 сарын 27-ны өдөр нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгууллаа.Нийт 306  иргэнд үйлчилгээг үзүүллээ.

Read more...

 
 

Friday, 27 January 2017 18:41

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.01.23-01.27-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 69-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 48 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Page 21 of 28
Хайх