ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01.15-2018.01.19-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 1-р сарын 22, Даваа гариг, 10:36

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 169 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  169 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 70 насанд хүрсэн иргэн, 36 хүүхэд, шилжин явсан 33 насанд хүрсэн иргэн, 13 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

 

ОРХОН АЙМАГТ БҮРТГЭЛТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД: ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ТАЙЛАНГАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

2018 оны 1-р сарын 18, Пүрэв гариг, 10:15

Дэлгэрэнгүй...

 
 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01.08-01.12-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2018 оны 1-р сарын 15, Даваа гариг, 11:07

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 125 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 11-р сарын 27, Даваа гариг, 09:44

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.11.20-11.24-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 75-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 78 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

2017 оны 11-р сарын 20, Даваа гариг, 10:38

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.11.13-11.17-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 39-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 38 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 16-с 3

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм